Tuesday, June 05, 2018

Attention to All Filipino
IPINAPAALAM SA LAHAT MGA MAGPAPARENEW NG KANILANG MGA PASAPORTE SA JUNE 22, 2018 (BEYRNES) NA SA HINDI MAIWASANG KADAHILANAN, ANG NASABING RENEWAL AY HINDI MATUTULOY.  MAAARI LAMANG NA HINTAYIN NINYO ANG ANUNSIYO PARA SA PANIBAGONG PETSA NG PASSPORT RENEWAL. MARAMING SALAMAT SA PAG-UNAWA.

THIS IS TO INFORM ALL THOSE WHO ARE SCHEDULED FOR PASSPORT RENEWAL ON JUNE 22, 2018 (FRIDAY) THAT DUE TO UNAVOIDABLE TECHNICAL PROBLEMS, THE SAID PASSPORT  RENEWAL IS CANCELLED. PLEASE WAIT FOR FURTHER  NOTICE ON THE NEW DATE OF THE NEXT  RENEWAL. 

PLEASE BEAR WITH US AND WE APOLOGIZE FOR THE WHATEVER  INCONVENIENCE THIS CANCELLATION MIGHT HAVE CAUSED. THANK YOU!

ANNOUNCEMENT